Klub

BIKE RACING SLOVAKIA, je samostatným dobrovoľným združením občanov zaujímajúcich sa o cyklistické športy so sídlom v Žarnovici, Slobody 139, PSČ 966 81.