Propozície PumpCup 2017

PropoziciePumpCup.pdf

PumpCup sú preteky na pumptrack trati na MTB/BMX bicykloch a odrážadlách na čas. V prípade, že je pumptrack trať pre dvoch pretekárov, jazdí sa vyraďovacím systémom. Postup do vyraďovacej časti je na základe časovky. PumpCup sa skladá z troch pretekov. Po odjazdení sa vyhlási víťaz. Štartovať sa bude zo štartovacej rampy. Od kategórie junior muži 12 – 15 a vyššej, ženy od kategórie 16 a viac a kategórie Elite a Master jazda bez reťaze. Kategórie junior 5 – 7, junior 8 – 11 a ženy 5 – 7, ženy 8 – 15 za ťahanie 5 sekundová penalizácia. 

Hlavná cena BIKE GIANT bude na záver vylosovaná z účastníkov vekových kategórií 5-18 rokov, ktorí sa zúčastnia celého seriálu všetkých pretekov(2x Salamandra + 1x Žiar nad Hronom).

Miesto konania:                 Salamandra Resort         8.7.2017    

                                            GPS: 48°27’29.7″N 18°51’14.9″E

 

                                            Žiar nad Hronom             29.7.2017   

                                            GPS: 48°35’08.7″N 18°51’16.4″E

 

                                            Salamandra Resort         12.8.2017   

                                            GPS: 48°27’29.7″N 18°51’14.9″E

 

Propozície:                        Pump Individual             merané 1 kolo, pretekár má 3 pokusy. Najlepší pokus sa zaratáva a je zároveň kvalifikačným do preteku Pump Eliminator.

                                            Pump Eliminator            pretek dvojíc na 2-3 kolá podľa veku. Víťaz postupuje ďalej.

Kategórie:                          Odrážadlá:                         0-4 rokov(môže byť aj bicykel)

                                            Junior:                                 5-7, 8-11, 12-15 rokov

                                            Elite:                                    16-18, 19-28, 29-35 rokov

                                            Master:                               36+ rokov

                                            Ženy:                                    5-7, 8-15, 16-25, 26-35, 35+ rokov

                                             V prípade, že v danej kategórii nebude viac ako 3 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa uváženia organizátora.

Bodovanie:                        Boduje sa prvých 5 pretekárov a to 10, 7, 5, 3, 2, 1.

Štartovné:                          Junior, Master, Ženy     – 3,-€

                                            Elite                               – 5,-€

Vyhodnotenie:                   Prví 3 v kategórii. Odrážadlá sa odmeňujú všetci.

Prezentácia:                      do 9:30 hod. (cez www online formulár najneskôr 2 dni pred pretekom)

Štart:                                  10:00 hod.