Zhrnutie sezóny 2017

Koniec roka je obdobie vyhodnotení a štatistík. Inak to nebude ani u nás.

Budem stručný. 26 zlatých, 24 strieborných, 33 bronzových teda celkovo 83 pódiových umiestnení na 18tich nami navštívených cyklistických podujatiach, z ktorých 4 organizoval náš klub + vybudovanie 3 a pol 🙂 dráh.

Na prvý rok takého väčšieho fungovania klubu celkom slušný výsledok a zároveň výzva do budúcna. Nebudem sa viac rozpisovať, fotografie šťastných tvárí povedia viac. Snáď len na záver roka veľké poďakovanie predsedovi Braňovi Repiskému, trenérovi Jurajovi Benkovi, všetkým obetavým rodičom a samozrejme našim pretekárom.

Pódiové umiestnenia B.R.S. 2017 v pdf